Wensen en Klachten over de openbare ruimte ;

Melden via de BuitenBeter app

Geef uw melding snel en makkelijk door met de BuitenBeter app. Deze app is te gebruiken op vrijwel alle smartphones en is gratis te downloaden uit de diverse appstores. U kunt de melding direct op de plek doen én op het moment dat u het signaleert. Met de BuitenBeter app kunnen problemen letterlijk door u in beeld worden gebracht. De app heeft namelijk de mogelijkheid om een foto toe te voegen. Daarnaast geeft de app bij de melding direct ook de exacte locatie aan. Via de app kunt u ook de status van uw melding zien en krijgt u een bericht als de melding is afgehandeld.

Op de website www.buitenbeter.nl vindt u meer informatie over de app en hoe u deze (gratis) kunt aanschaffen.

 


Melding via de website van de gemeente Hulst

Meldingen kunt u ook online doorgeven via Melding Openbare Ruimte (MOR). Via de mail kunt u op de hoogte gehouden worden van de afwikkeling van uw melding.


Lichtmasten

Defecte lichtmasten kunt u digitaal melden via de website van OV Storing Zeeland.


Spoedeisende gevallen

Voor spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente op 14-0114. Buiten de openingstijden van de gemeente, kunt u terecht op telefoonnummer 0114-389289. Hierbij dient het te gaan om directe gevaarsituaties in straten en/of plantsoenen of overlast ten gevolge van storingen in de rioleringen.


Contact met Waterschap, de Provincie Zeeland of Nutsbedrijven

Polderwegen
Voor het melden van klachten over de wegen van het waterschap (polderwegen) kun je bellen naar het waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.

Provinciale wegen
Voor het melden van klachten over de provinciale wegen kun je bellen naar de Provincie Zeeland op tel. 0118-631011.

Inzameling huisvuil /verlies container
Voor het melden van klachten over de inzameling van huisvuil of het verlies van een container kun je contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333.

Storingen nutsbedrijven
Voor het melden van storingen aan nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, cai) kunt u bellen naar Delta op tel. 0800-9009.


Dieren

Voor vragen of meldingen over dieren (vermiste, gevonden, gewonde of dode dieren) kun je bellen met de dierenbescherming op tel. 0900-7673437.

Dier in Nood: 144

 


Politie

Spoed (overval, inbraak, enz.): 112

Geen spoed, wel politie-lijn: 0900-8844

Via WhatsApp: 06-12207006 (tussen 7:00 en 22:00 gelezen)

Meldt Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de recherche, opsporingslijn: 0800-6070