Onze Dorpsraad leden

Wij vormen de dorpsraad en voor vragen, het organiseren van activiteiten en het uitvoeren van initiatieven/ideeën kunt u bij ons terecht. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, in het bijzonder jeugdleden en mensen die kunnen helpen met het bijhouden van de website en het maken van de notulen. 


Voorzitter: Cathy Maas

Secretaris: Anita Vink

Penningmeester: Fons Duerinck

Lid: Marlies den Doelder

Lid: Nicole Matthijs