HERINRICHTING RAPENBURG INFOBIJEENKOMST 

Onderstaand tekeningen van de herinrichting van Rapenburg. Wil je - als bewoner - meedenken over de (on)mogelijkheden, dan ben je van harte welkom op 10 of 17 juli om 19.30 uur in de het dorpscentrum. Andere geinteresseerden zijn welkom.  Het gaat om de informatie en het uitwisselen van contacten, het is geen vergadering. Er is wel koffie. Wil je vooraf of later iets melden of kan je er niet bij zijn en wil je nog iets, weten, dan hoor ik het graag.

Hulp gevraagd: waar hebben we opstapplaatsen BUS nodig?

De huidige concessie voor het openbaar vervoer (bussen van 13-18 m lang) in Zeeland loopt eind 2024 af. De provincie dient deze opnieuw aan te besteden. De procedure hiervoor is al gestart. Om te voorkomen dat er zoals nu heel veel bussen leeg of nagenoeg leeg rond rijden, zal er, naast de “grote” bussen, een systeem worden ingericht met vraag afhankelijk vervoer, flexnet genoemd. Dit systeem lijkt op de huidige haltetaxi maar met betere voorwaarden. Het reserveren zal straks mogelijk zijn via een aantal Maas-apps (zoals nu bijvoorbeeld al beschikbaar is van NS) en telefonisch via de vervoerscentrale (zoals nu ook voor de haltetaxi en WMO). Via deze apps of de centrale kun je dan je volledige reis in 1x boeken en betalen. Om het flexnet gebruiksvriendelijker en beter bruikbaar maken zal, in tegenstelling tot de huidige haltetaxi, ook binnen de kern gereisd mogen worden (met een min. afstand van 1 km) en er worden opstappunten op ongeveer 500m van elke voordeur aangebracht. Het is de bedoeling de ritten van het flexnet met het zelfde materieel te gaan rijden als het WMO en de haltetaxi. Het is tevens de bedoeling dat er met het flexnet gereden kan worden voor hetzelfde tarief als in het openbaar vervoer. Het flexnet mag niet concurrerend zijn voor de buslijnen dus zal er voor langere reizen een combinatiereis nodig zijn waarbij de flextaxi je naar de bushalte brengt en bij de uitstaphalte weer verder brengt (indien nodig) naar je bestemming. De precieze voorwaarden wanneer men nog wel met het flexnet mag reizen of een combinatiereis nodig is, is nog niet helemaal duidelijk.

Voor het bepalen van de locaties van de opstappunten willen we graag jullie hulp in roepen. Onze insteek is om opstappunten te maken bij de (voornaamste) voorzieningen in de kernen en/of wijken en van daaruit de overige opstappunten te bepalen op basis van de voorwaarde van ongeveer 500m van de voordeur.

 

VOGELWAARDE NIET BEREIKBAAR VANAF PROVINCIALE WEG EN ANDERSOM

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de
oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen.
Wat gebeurt er op dit moment?
Op 13 maart startten we met de aanvoer van zand. Dat zand is nodig omdat in de ondergrond van
de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de
ondergrond stabiel. In totaal voeren we ruim 40.000 kub zand aan. Deze klus is eind mei 2023
klaar.
Wat doet DNWG?
Voor we de duiker aan het Koegat vervangen, vernieuwt DNWG nog de gas- en waterleiding. Dit
gebeurt tussen de huisnummers 146 en 148. Zij starten hiermee op maandag 19 juni 2023. Deze
werkzaamheden ronden ze vrijdag 23 juni 2023 af.
Wat is dan de volgende klus?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar.
Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Met deze werken beginnen we op maandag 26
juni 2023. We hopen die klus medio oktober 2023 klaar te hebben.
Is er verkeershinder?
Tijdens de werken van DNWG en aan de duiker sluiten we Rapenburg af ter hoogte van het
Koegat. Dat is tussen de huisnummer 146 en 148. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk; ook
geen (brom)fiets- en voetverkeer. Vogelwaarde is vanaf 19 juni tot medio oktober 2023 niet
bereikbaar vanaf de rotonde op de Provinciale weg (N290) en andersom.
We leiden het verkeer om via de Schoolstraat en de Bossestraat.
Wat is de verdere planning?
In januari 2024 gaan we starten met de aanleg van de weg. Dat duurt ongeveer zes maanden.

 

VERKEERSHINDER BOSSESTRAAT IN VOGELWAARDE  (persbericht Gemeente Hulst)

In de Bossestraat in Vogelwaarde is er verkeershinder in de periode van 11 april tot half mei 2023. Dat heeft te maken met de rioolwerken in het dorp. Waar is de hinder? Het gaat om het kruispunt Bossestraat/Azaleastraat en het kruispunt
Bossesstraat/Kastanjestraat. Wat gaan we doen? De werken maken onderdeel uit van het rioolproject. Daarbij werken we dit jaar in de Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat. We verwijderen de oude bestrating en riolering. Er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating.
Op de kruisingen met de Bossestraat werken we ook aan de riolering. Daarna komt op beide kruisingen een verhoogd verkeersplateau. Wanneer gaan we dat doen? De werkzaamheden begonnen op 27 maart. Op dinsdag 11 april 2023 starten we op het kruispunt Bossestraat/Azaleastraat. Als dat klaar is, is het kruispunt Bossestraat/Kastanjestraat aan de beurt. Half mei is ook dat tweede kruispunt klaar. Is er verkeershinder? In de periode van 11 april tot midden mei 2023 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Bossestraat. Eerst is het kruispunt met de Azaleastraat afgesloten. Daarna het kruispunt met de Kastanjestraat. Het verkeer leiden we ter plaatse om via de Populierenstraat. De woningen aan de Bossestraat blijven wel steeds bereikbaar.

 

RIOOLWERKEN VOGELWAARDE (bericht van de Gemeente Hulst)

In Vogelwaarde vervangen we de komende jaren een groot deel van de riolering. Dat gaat in drie delen. Het eerste deel voeren we dit jaar uit. Deze werken starten op 27 maart 2023. Waar gaan we werken? De werkzaamheden voeren we uit in Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat. Wat gaan we doen? We gaan de oude bestrating en riolering verwijderen. Er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel. Hiermee voeren we het afvalwater en regenwater apart af. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating. De inrichting van de straten blijft hetzelfde; op een paar kleine aanpassingen na. Wanneer gaan we dat doen? Maandag 27 maart 2023 starten we met de werken. We voeren de werken in verschillende fasen uit. In eerste fase werkt de aannemer in een deel van de Azaleastraat en Bossestraat. Deze fase is begin mei 2023 klaar. Daarna komt fase twee. Dat is de Kastanjestraat. Fase drie is de Lindenstraat. De Acaciastraat en Azaleastraat (deel) is fase vier. Fase vijf is een deel van de Populierenstraat. Laatste fase is de zesde. Dat is een deel van de Populierenstraat en Azaleastraat. We hopen het werk eind november 2023 klaar te hebben. Is er verkeershinder? Tijdens de werkzaamheden is de straat of straatgedeelte afgesloten voor het verkeer. Woningen blijven wel steeds te voet bereikbaar.

Wil je gratis boompjes planten?

Op dinsdag 13 september 2022 vanaf 9.00 uur kun je bij ZMf gratis inheemse boompjes bestellen. Daarmee haal je de natuur dichtbij. De natuur blij, jij blij. De nieuwe boompjes gaan zorgen voor een schuilplek en voedsel voor dieren, en jij kan genieten van de schaduw. Van sommige boompjes kun je zelfs smullen. Daarnaast helpen de bomen het klimaatprobleem tegen te gaan. Wij streven naar 380.000 bomen: voor iedere Zeeuw een boom.

 

14 juni: INFOAVOND BESTEMMINGSPLAN LANDBOUWWEG VOGELWAARDE


Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom willen we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. Het voorlopig ontwerp van de weg is nu klaar. Hierop kunt u zien hoe de weg is ingericht en waar de grondwallen en sloten komen. 
Het zware, doorgaande landbouw- en vrachtverkeer kan de nieuwe weg gebruiken. Zij hoeven dan niet langer door Rapenburg te rijden. Ook een groot deel van de aan- en afvoer van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe kan via die nieuwe weg gebeuren. Ook al het andere doorgaande autoverkeer kan gebruik maken van de weg. De veiligheid en leefbaarheid op  Rapenburg verbetert hierdoor sterk.
Informatieavond
Om direct omwonende en andere belangstellenden goed te informeren over het ontwerp van deze nieuwe weg, organiseren we een informatieavond. Die vindt plaats op dinsdag 14 juni 2022 in het dorpscentrum van Vogelwaarde, aan de Populierenstraat 41. Iedereen kan die avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur - op een tijdstip van eigen voorkeur - binnenlopen om zich te laten informeren. Ook kunnen vragen worden gesteld.

 

Feestelijke opening nieuwe sportkooi Voetbal Vereniging Vogelwaarde 

 

De dorpsraad is blij met de nieuwe sportkooi en de bijdrage die we daaraan hebben kunnen leveren. Er is heel hard aan gewerkt en we zijn blij met iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 
Als je op de kop van deze tekst klikt, kom je op de site van de voetbalvereniging en kan je daar het nieuws volgen. 

Heb je ook goede ideeen of wil je met ons meedenken om ons dorp nog mooier te maken? Laat het ons dan weten via het contactformulier

 

17 maart 2022

Gemeente Hulst: Start werkzaamheden Kastanjestraat en omgeving.

12 maart 2022
Perenboom vervangen in de dorps boomgaard.
Sinds een aantal jaar staat er hoogstamfruit te groeien en te bloeien tussen de Amberboomstraat en de moestuinen. Helaas is er een boom dood gegaan. Deze is inmiddels vervangen. Als de boom goed ontwikkelt, kunnen we over een paar jaar heerlijk sappige zoete peren proeven. De Concorde peer is een kruising tussen een Conference en een Doyenne du Comice.